Khách sạn Tôm Hùm – Lobster Palace Bình Ba
Địa chỉ : Số 1 Bãi Nồm, Bình Ba, Cam Ranh
Điện thoại :  025 83858888 – 0909 775 091
Email : tomhumhotelbinhba@gmail.com
Website : www.tomhumpalace.com

Gửiclear